Boerenerven

Een boerenerf kun je zien als een al dan niet omheind stuk grond met woonhuis, bijgebouwen en onbebouwde ruimten die onderling een eenheid vormen. Bijgebouwen zijn onder andere stallen, bakhuisjes en kapschuren. Boerenerven vormen met hun klassieke erfbeplantingen overal een markant landschapselement .

De erfbeplanting had en heeft een economische functie en soms ook een sierfunctie, al naar gelang de welgesteldheid van de boer en de smaak in de betreffende streek. Uiteraard werd en wordt van generatie op generatie rekening gehouden met omstandigheden als grondsoort, waterhuishouding en (veranderend) klimaat.

Den Groene Hollander heeft ruime ervaring met restauratie en onderhoud van boerenerven.

>>>Onderschriften