Landschapselementen

In iedere streek waar geboerd werd, hadden planten en andere landschapselementen een duidelijke, vaak economische functie. Houtwallen, hakhoutbosjes, heggen, knotbomen, leibomen en poelen  dienden onder meer voor het maken van houten palen, gereedschap en vlechtwerk.

Tegenwoordig zijn deze functies merendeels verloren gegaan. Gelukkig zijn de  landschapselementen er meestal nog. Zij waaieren vaak uit als een lint in de omgeving en vormen zo waardevolle ecologische groenstukken voor plant en dier.

Voor het onderhoud van deze landschapselementen is het maken van een helder plan van aanpak essentieel.
Eerst inventariseer ik de bodem, de aanwezige streekbeplanting en andere groene elementen. Dan formuleer ik, in samenspraak met de opdrachtgever, eisen ten aanzien van de gewenste functie en welk eindbeeld voor ogen staat.
Vervolgens komt het tot een ontwerp voor aanleg of herstel waarin het beplantingsschema een belangrijke rol krijgt. Tenslotte breng ik de benodigde beheerswerkzaamheden in kaart, zoals maaien, snoeien, kruidenbeheer en dunnen en /of afzetten* van de beplanting. Dan weten opdrachtgevers precies waar zij aan toe zijn.


* Dunnen is plaats maken voor de beplanting ernaast zodat de buurplant ernaast volledig kan uitgroeien.
Afzetten is afzagen en weer laten uitlopen. Dit doe je bij hakhout.

>>>>Onderschriften